Demersuri juridice

in temeiul art. 1 alin.2 din O.G. 27/2002 cu modificarile ulterioare in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru deblocarea programului Bursa Speciala Guvernul Romaniei prin medierea cu celelalte instituţii şi autorităţi publice implicate în procesul repartizării absolvenţilor BSGR.

1. Starea legala si de fapt

In contextual aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat responsabilitatea reformarii administratiei publice. Conditia de reformare a administratiei publice a fost o preconditie de aderare la Uniunea Europeana, asa cum rezulta din Concluziile Consiliului European de la Lisabona din 1995 si Madrid din 1997. Aceasta reforma presupune imbunatatirea capacitatii administrative a institutiilor publice din Romania prin cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene, a transparentei decizionale, a integritatii morale, precum si  prin depolitizarea administratiei.
 
In vederea formarii unui corp profesionist de functionari publici care sa poata indeplini aceste criterii de performanta, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 157/2004, prin care s-a instituit programul Bursa Speciala Guvernul Romaniei (BSGR). Acest program a fost initiat de Guvernul Romaniei in parteneriat cu Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite si urmareste sprijinirea tinerilor cetateni romani cu varsta de pana la 35 de ani in vederea efectuarii de studii in cele mai prestigioase universitati din statele membre ale Uniunii Europene sau la cele din Statele Unite ale Americii, cu conditia intoarcerii in tara dupa finalizarea studiilor si a preluarii unui pozitii de conducere sau de manager public in administratia publica din Romania sau in organizatiile internationale in care Romania este membra. Scopul central al acestui program presupune aplicarea cunostintelor si experientei practice dobandite pe parcursul stagiului de formare in strainatate in institutiile in care acestia urmau sa fie plasati.

2. Problemele intampinate

Pe cat de nobile au fost aceste scopuri urmarite de acest program, pe atat de putin palpabile au fost rezultatele obtinute pana in prezent. Incepand cu anul trecut, cand prima generatie de absolventi s-a intors in tara, institutiile responsabile in procesul repartizarii absolventiilor BSGR nu a fost capabile sa incadreze absolventii programului pe posturile prevazute de lege. Mai mult, absolventii programului BSGR  din anul 2007 au reusit abia la sfarsitul lunii mai 2008 sa inceapa cursul de 3 luni de zile necesar repartizarii lor, dar pana acuma Comisia Bursa Speciala Guvernul Romaniei nu dispune de nici un post vacant de conducere si nu a facut nici un demers legal in vederea plasarii acestora.
 
În contextul aderării României la Uniunea Europeană, România şi-a asumat responsabilitatea reformării administraţiei publice. În vederea atingerii acestui obiectiv, Parlamentul României a adoptat Legea 157/2004, prin care a fost instituit programul Bursa Specială „Guvernul Romaniei” (BSGR). Acest program a fost iniţiat de Guvernul României în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi urmăreşte sprijinirea tinerilor cetăţeni români în vederea efectuării de studii în cele mai prestigioase universităţi din lume, pentru ca la revenirea în ţară, la finalizarea studiilor, să poată contribui activ la procesul de modernizare a administraţiei publice din România, prin plasarea lor pe poziţii de conducere sau de răspundere în instituţii ale administraţiei publice, cu derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post.
 
Procedura de repartizare a beneficiarilor bursei specifică faptul că posturile de conducere şi de răspundere vacante se solicită şi se centralizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, urmând a fi transmise Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi puse la dispoziţia Comisia Bursei Speciale „Guvernul României”. (art. 34, al. (1), HG 1516/2004)
 
Deşi procedurile privind repartizarea pe post a absolvenţilor sunt stabilite prin lege, nici până la ora actuală nu a fost demarat dialogul inter-instituţional necesar pentru plasarea pe posturi a absolvenţilor BSGR, instituţiile responsabile derogându-şi responsabilităţile, nerespectând astfel obligaţiile ce le incumbă din prevederile legale şi contractuale.
 
Astfel, deşi absolvenţii primei generaţii de bursieri au revenit în ţară încă din 2006, respectându-şi toate obligaţiile contractuale faţă de statul român, aceştia nu au fost încă repartizaţi pe poziţiile prevăzute de lege.  Unii ocupă posturi nerelevante pentru atingerea obiectivelor programului (fie în mediul privat, fie în sistemul public, însă în poziţii de execuţie).Problemele cu care s-a confruntat şi se confruntă cea de-a doua generaţie de absolventi (2007) sunt însă şi mai mari. Astfel, cursul prevăzut de lege a început abia la sfarsitul lunii mai 2008, deşi data anunţată  iniţial a fost 1 noiembrie 2007. În ce priveşte plasarea absolvenţilor pe posturi, devenită iminentă prin apropierea finalizării cursului de formare la Institutul Naţional de Administraţie, nu se constată nicio acţiune afirmativă a instituţiilor statului expres nominalizat in lege (cf. Art. 34 din H.G. 1516/2004). Acestea din urmă își declină constant responsabilitatea privind demararea procesului de plasare.
 

NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 cu modificările ulterioare privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public

In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, tara noastra si-a asumat responsabilitatea reformarii administratiei publice. Conditia de reformare a administratiei publice este o preconditie de aderare la Uniunea Europeana, asa cum rezulta din Concluziile Consiliului European din 1995 de la Lisabona si Madrid din 1997. Aceasta reforma presupune imbunatatirea capacitatii administrative a institutiilor publice din Romania prin cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene, a transparentei decizionale, a integritatii morale, precum si  prin depolitizarea administratiei.
 
In vederea formarii unui corp profesionist de functionari publici care sa poata indeplini aceste criterii de performanta, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 157/2004, prin care s-a instituit programul Bursa Speciala Guvernul Romaniei (BSGR). Acest program a fost initiat de Guvernul Romaniei in parteneriat cu Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite (PNUD) si urmareste sprijinirea tinerilor cetateni romani cu varsta de pana la 35 de ani in vederea efectuarii de studii in cele mai prestigioase universitati din statele membre ale Uniunii Europene sau la cele din Statele Unite ale Americii, cu conditia intoarcerii in tara dupa finalizarea studiilor si a preluarii unei pozitii de conducere sau de manager public in administratia publica din Romania sau in organizatiile internationale in care Romania este membra. Scopul central al acestui program presupune aplicarea cunostintelor si experientei practice dobandite pe parcursul stagiului de formare in strainatate in institutiile in care acestia urmau sa fie plasati.
 
 

 

Comisia pentru Manageri Publici a decis, pe 19 nov. 2007, infiintarea unui grup de experti in vederea gasirii unei solutii pentru plasarea beneficiarilor bursei speciale "Guvernul Romaniei" pe posturi de manageri publici.

Pe 17 ian. 2008, grupul format din experti INA, ANFP si MECT inainteaza rezultatele analizei efectuate. CMP nu este multumita de raspunsul primit si cere, in sedinta din 6 februarie 2008, o completare a raportului cu prezentarea unor metode si instrumente alternative de formare astfel incat sa se realizeze o compatibilizare intre programul YPS si programul BSGR.

Concluziile la care a ajuns in cele din urma grupul de experti le puteti citi aici.

ABBSGR a sustinut, la acea data, ca interpretarea facuta de Institutul National de Administratie Publica si Comisia pentru Manageri Publici, prin care li se impune absolventiilor BSGR efectuarea a doua cursuri de formare la Institutul National de Administratie, nesocoteste contextul istoric in care au fost adoptate actele normative amintite. De fapt, OUG 56/2004, ca lex posteriori, reglementeaza in mod exclusiv modul de dobandire a calitatii de manager public, iar normele de aplicare a Legii 157/2004 reglementează doar cazul bursierilor care vor sa fie repartizati conform procedurii prevăzute de Legea 157/2004, si anume pe pozitii de conducere( sef de birou, sef de serviciu, director-adjunct etc) si de raspundere (consilier la nivelul cabinetului demnitarului sau manager de proiect), iar nu al acelor bursieri care vor sa fie numiti manageri publici conform OUG 56/2004.

In concluzie, in conceptia Asociatiei BSGR, art. 10 alin.1 lit.c din OUG 56/2004 nu face decat sa reproduca obligativitatea cursului de absolvire prevazut initial de art. 32 alin. 1 din normele metodologice de aplicare a Legii 157/2004, presupunandu-se ca absolventii BSGR nu vor trebui sa faca un curs atat de lung ca absolventii programului YPS, a caror curs la Institutul National de Administratie reprezinta esenta programului respectiv. Spre deosebire de acestia, esenta programului BSGR consta in absolvirea in strainatate a unui studiu de licenta, master sau doctorat. In sustinerea acestei interpretari pot fi aduse argumente sistematice, deoarece cursul intensiv de la art. 10 alin. 1 lit.c) pleca de la premisa ca el este diferit ca durata de cel prevazut pentru celelalte categorii de participanti la programul YPS, asa cum rezulta din art. 10 alin.1 lit. a) si b). 

O astfel de interpretare impune beneficiarilor BSGR obligativitatea absolvirii a doua programe diferite, programul BSGR si Progranul YPS, in vederea obtinerii statutului de manager public, programe care, luate singular, indreptatesc fiecare la dobandirea statutului de manager public, aducandu-se astfel atingere principiului constitutional al egalitatii de tratament, care cere ca ceea ce este egal sa fie tratat in mod egal, iar ceea ce este diferit sa fie tratat in mod diferit (art. 16 Constitutie). În momentul de faţă, deşi beneficiarii BSGR sunt obligati sa absolve doua programe de formare ca manageri publici, atat programul BSGR cat si programul YPS, ei sunt tratati in mod egal fata de beneficiarii programului YPS.
 
OUG 92/2008, adoptat ulterior,  nu face decat sa perpetueze aceeasi injustitie, solicitand, prin art.3, al.c, efectuarea unui curs suplimentar de catre absolventii BSGR.
în baza art. 59 alin. 1 Constitutie şi a art. 14 alin. 2 Legea 35/1997 republicată privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului în vederea emiterii unei recomandări adresate Primului Ministru, Institutului National de Administratie (INA) si Comisiei pentru Manageri Publici (CMP), prin care sa se constate ilegalitatea art. 32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea „Bursei Speciale Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin H.G. nr. 1516/2004, cu modificarile ulterioare.

Asociatia Beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul României, cu personalitate juridica, îşi propune ca scop principal promovarea integrarii absolvenţiilor programului „Bursei Speciale Guvernul României” în administraţia publică din România. Programul „Bursa Speciala Guvernul României” a fost iniţiat de Guvernul României în parteneriat cu Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite si este fondat pe Legea nr. 157/2004, precum si pe H.G. nr. 461/2005 cu modificariile ulterioare. Programul urmareste sa sprijine tinerii cetateni romani cu varsta de pana la 35 de ani sa studieze la cele mai prestigioase universitati din statele membre ale Uniunii Europene sau la cele din Statele Unite ale Americii cu conditia intoarcerii in tara dupa finalizarea studiilor si a preluarii unui post de manager in sectorul public.

Pe cat de generoase sunt scopurile propuse, pe atat de nesemnificative sunt rezultatele obtinute, absolventii bursei amintite confruntandu-se atat cu obstacole de natura administrativa cat si de natura legislativa in procesul numirii lor ca manageri publici.