ABBSGR este o organizatie selectiva, dar deschisa celor ce doresc sa se numere printre membrii ei.

Cf. art. 6 din Statut, "ABBSGR reprezintă o organizaţie cu personalitate juridică, reunind ca membri pe beneficiarii Bursei Speciale Guvernul României, precum şi alţi tineri care doresc să urmeze sau urmează o carieră în domeniul administraţiei publice din România. Pot adera la asociaţie, pe baza unei cereri scrise, şi alte persoane, membre ale vieţii politice, administrative, educaţionale sau din mass-media din ţară şi străinătate, în măsura în care au dovedit un sprijin constant în realizarea scopului asociaţiei."

Calitatea de membru se dobandeste la cerere (cf. art. 6 si a art. 15 din Statut).

Pasii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a te inscrie in asociatia noastra sunt urmatorii:

Pas 1 - Achita taxa de inscriere (35 RON) si cotizatia pe anul in curs (35 RON)*** - detalii necesare pentru efectuarea platii gasesti aici;

Pas 2 - Completeaza toate rubricile formularului de inscriere in format electronic;

Pas 3 - Salveaza formularul in format .pdf si trimite-l la adresa a s o c i a t i e @ a b b s g r . r o;

Pas 4 - Imprima formularul, semneaza-l, scaneaza-l si trimite-l din nou la aceeasi adresa de email;

Pas 5 - Asteapta confirmarea statutului tau de membru.

***In cazul in care cererea de inscriere nu este acceptata de Adunarea Generala, sumele platite vor fi  restituite integral.

ABBSGR se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a)principiul constituirii  pe bază de liberă adeziune a membrilor săi;
b)principiul autonomiei funcţionale pe baza unui statut propriu şi al independenţei faţă de organizaţiile şi organele administrative;
c)principiul independenţei în stabilirea relaţiilor cu alte persoane juridice sau fizice;
d)principiul alegerii preşedintelui şi a celorlalte organe de conducere prin vot secret;
e)principiul majorităţii, după care toate hotărârile privind problemele fundamentale în organizarea şi desfăşurarea activităţilor societăţii se iau numai prin întrunirea majorităţii membrilor săi;
f)principiul solidarităţii, conform căruia toate activităţile membrilor săi, în cadrul sau în afara asociaţiei, trebuie desfăşurate în interesul tuturor membrilor.


Promovarea în cadrul asociaţiei se realizează pe criterii profesionale, meritorii şi morale specifice elitelor şi excelenţei în muncă.

Alte informatii cu privire la membrii ABBSGR

Cf. art.16. din statut,  obligaţiile membrilor ABBSGR sunt:
a) să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare Internă (ROI);
b) să respecte şi să se supună hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale;
c) să plătească cotizaţia în termenele stabilite;
d) să-şi aducă contribuţia la desfăşurarea activităţilor ABBSGR;
e) să contribuie la întărirea, dezvoltarea şi bunul renume al asociaţiei;

Cf. art.17. din statut, drepturile membrilor ABBSGR sunt:
a) să beneficieze de dotările asociaţiei în cadrul activităţilor acesteia;
b) să facă propuneri privind activitatea asociaţiei;
c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
d) să facă donaţii în numerar, bunuri sau servicii pentru îndeplinirea scopurilor asociaţilor sau să atragă programe speciale care să dezvolte activitatea;
e) să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
f) să beneficieze de informaţii periodice referitoare la activitatea asociaţiei, inclusiv asupra aspectelor financiare;
g) să participe la Adunarea Generala a asociaţiei
h) să aducă în dezbatere în Adunarea Generală sau în cadrul birourilor specifice dificultăţile legate de procesul de modernizare al administraţiei publice române şi să facă propuneri Adunării Generale sau Consiliului Director în vederea soluţionării acestora.

Cf. art.18 din statut, calitatea de membru este pierdută:
a) la cerere: orice membru poate demisiona la cerere prin trimiterea unei scrisori către preşedinte, aprobată de Consiliu şi validată de Adunarea Generală;
b) prin neplata cotizaţiei timp de şase luni. În acest caz, Consiliul ia măsura de suspendare a persoanei în cauză, înştiinţând-o despre acest lucru. Suspendarea poate fi anulată după achitarea completă a cotizaţiei restante. În cazul în care situaţia nu se reglementează în timp de alte şase luni, persoana în cauză îşi pierde definitiv calitatea de membru.
c) prin excludere: orice membru poate fi exclus din asociaţie printr-o hotărâre a Adunării Generale, la propunerea Consiliului, după ce în prealabil acesta a luat măsura de suspendare a calităţii de membru şi a înştiinţat persoana în cauză despre acest lucru. Această excludere poate interveni în cazul unor încălcări grave ale statutului asociaţiei sau ale legislaţiei din România, săvârşirea de fapte care discreditează asociaţia precum şi prin lipsa de activitate ca membru. Persoana în cauză poate depune contestaţie şi poate fi audiată în cadrul Adunării Generale. Hotărârea de excludere se ia cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În cazul pierderii calităţii de membru, în orice situaţie ar interveni ea, taxa de înscriere şi cotizaţia nu se restituie, cei aflaţi în această situaţie neavând nici un drept asupra patrimoniului societăţii.