Asociaţia Beneficiarilor Bursei Speciale "Guvernul României"

Imprimare
PDF

Prezentare Generala

Asociaţia Beneficiarilor Bursei Speciale "Guvernul României" (ABBSGR) s-a înfiinţat în august 2007 şi a obţinut personalitatea juridică în octombrie 2007. Începând cu aprilie 2008 ABBSGR este membră a Federaţiei Organizaţiilor Profesioniste din Administraţia Publică, federaţie având drept scop creşterea gradului de performanţă şi calitate în sectorul public prin expertiza furnizată şi implicarea socială a membrilor săi.

Scopurile Asociaţiei

ABBSGR şi-a stabilit drept scop facilitarea integrării beneficiarilor Bursei Speciale "Guvernul României" în administraţia publică din România, precum şi asigurarea unui cadru instituţional şi informaţional pentru facilitarea cooperării între beneficiarii Bursei Speciale Guvernul României în conformitate cu prevederile Legii 157/2004.

Obiectivele Asociaţiei

 • promovarea integrării în sistemul administrativ din România a tinerilor şi a absolvenţilor programului de studiu finanţat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);
 • mediatizarea acţiunilor tinerilor angajaţi în cadrul administraţiei publice din România;
 • depunerea tuturor diligenţelor necesare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului de administrare şi guvernare din România;
 • realizarea de studii, sondaje de opinie privind propunerile tinerilor în ceea ce priveşte reformarea administraţiei publice şi prezentarea acestora forurilor decizionale interne şi internaţionale;
 • oferirea de consultanţă celor care doresc să studieze la universităţi din străinătate;
 • contribuţia la înlăturarea crizei valorilor din România prin promovarea culturii, educaţiei, a identităţii culturale a României în Europa, a ideilor de libertate, democraţie şi bună guvernare;
 • crearea unei reţele informaţionale naţionale şi internaţionale între membrii Asociaţiei, facilitând astfel colaborarea dintre ei, precum şi între ABBSGR şi celelalte organizaţii nonguvernamentale care urmăresc un scop asemănător;
 • informarea publicului din România şi din străinătate asupra procesului de integrare al absolvenţilor programului de studiu mai sus numit, conştientizând opinia publică din ţară şi din străinătate despre avantajele succesului unui asemenea program şi încurajând implicarea acesteia în procesul de integrare;
 • încurajarea şi dezvoltarea cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul ştiinţelor administrative, economice, juridice şi politice;
 • promovarea valorilor democratice, a drepturilor fundamentale ale omului şi a statului de drept;
 • modernizarea sistemului administrativ din România pe baza criteriilor de eficienţă, integritate morală, de transparenţă în luarea deciziilor, precum şi printr-o mai mare apropiere a actului de administrare a funcţiilor publice faţă de nevoile cetăţenilor.