Programul RESURSE UMANE - Subprogramul "Tinere echipe de cercetare"

Obiectivele programului

Scop:

Sprijinirea tinerilor cercetatori, doctori in stiinte, aflati in stadiul de pornire sau consolidare a unei echipe de cercetare, dupa ce si-au stabilit un program de cercetare independent, obtinand rezultate semnificative in domeniul propriu de activitate. Programul se adreseaza inclusiv celor care activeaza in strainatate si doresc sa conduca proiecte de cercetare in institutii din Romania.

Obiective:

- dezvoltarea abilitatilor tinerilor cercetatori de a conduce echipe si de a administra granturi de cercetare;
- crearea pentru tinerii cercetatori a unei sanse suplimentare de obtinere a unei pozitii profesionale stabile in unitati cu profil de cercetare din tara;
- afirmarea prestigiului cercetarii stiintifice din Romania cuantificat prin rezultatele stiintifice de nivel international;
- identificarea, sustinerea si dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite sa atinga, sa mentina si sa consolideze masa critica necesara competitivitatii acestora pe plan international;
- atragerea resurselor umane nationale si internationale de calitate pentru dezvoltarea cercetarii stiintifice din Romania;
- implementarea principiului "finantarea urmeaza performanta" in cercetare.

Solicitanti eligibili

Criterii de eligibilitate:

a) Directorul de proiect este doctor in stiinte. Pot depune propuneri de proiecte si persoanele care si-au sustinut cu succes teza de doctorat, urmand ca obtinerea diplomei sa fie facuta pana cel tarziu la data semnarii contractului de finantare. In cazul in care diploma de doctor a directorului de proiect nu este recunoscuta in Romania, recunoasterea acesteia trebuie obtinuta inainte de data semnarii contractului de finantare;
b) Directorul de proiect indeplineste standardele minimale de eligibilitate prezentate in Anexa 1. Informatiile necesare verificarii indeplinirii standardelor se completeaza in platforma de depunere online a cererilor de finantare;
c) Directorul de proiect nu a implinit, la momentul depunerii proiectului, varsta de 40 de ani;
d) Proiectul se desfasoara intr-o institutie sau unitate de cercetare-dezvoltare din Romania, inclusiv intr-o institutie de invatamant superior, numita in continuare institutie gazda. Institutia gazda nu poate fi o intreprindere, in sensul legislatiei privind ajutorul de stat;
e) Institutia gazda nu este declarata, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta.
f) Directorul de proiect este angajat cu norma intreaga in institutia gazda, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, sau are acordul de angajare cu norma intreaga, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare trebuie sa fie incheiat de directorul de proiect cu institutia gazda cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;
g) O persoana poate depune, ca director de proiect, in cadrul primei competitii din anul 2011, o singura propunere de proiect de tip PD - Proiecte de cercetare postdoctorala, de tip TE - Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente sau de tip PCE - Proiecte de Cercetare Exploratorie. In cazul in care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de catre acelasi director de proiect, toate aceste propuneri de proiecte sunt declarate neeligibile;
h) O persoana poate fi director al unui singur proiect de tip TE, PD sau al unei burse postdoctorale finantate prin fonduri de coeziune (POSDRU), aflat in derulare la un moment dat. Persoanele care conduc proiecte de tip TE pot candida pentru obtinerea unei finantari pentru un proiect de tip PCE. Acesta se poate desfasura in paralel cu proiectul de tip TE.
Persoanele care conduc proiecte de tip TE aflate in ultimele 12 luni de derulare ale proiectului pot candida pentru obtinerea unei finantari pentru un nou proiect, de tip TE sau PD, care va incepe ulterior finalizarii proiectului aflat in derulare;
i) Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unor activitati deja finantate sau in curs de finantare din alte surse.

Termene limita

Depunerea proiectelor se face intr-o singura etapa, utilizandu-se platforma de depunere online - www.uefiscdi-direct.ro.

Platforma de depunere on-line a propunerilor de proiecte va fi disponibila incepand cu data de 31 martie 2011.

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 6 mai 2011, ora 17.00.

Mai multe informatii

Pentru mai multe informatii consulati www.finantare.ro


Finantator: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica